پروژه ریخته گری آلیاژهای آهنی و چدن ها

پروژه ریخته گری آلیاژهای آهنی و چدن ها

پروژه ریخته گری آلیاژهای آهنی و چدن ها

بخشی از توضیحات فایل:
چدن آلیاژی از دو عنصر آهن و کربن است که معمولاً دارای عناصر دیگری نظیر سیلسیم، منگنز، فسفر و ... مي‌باشد. آهن بعنوان عنصر پایه و کربن بعنوان عنصر آلیاژی اصلی بکار مي‌رود. درصد عنصر کربن در چدن¬ها معمولاً بیشتر از %2 وزنی مي‌باشد. وجود کربن و سیلسیم در چدن سبب پدید آمدن خواص قابل توجهی شده است. اولین ویژگی مطلوب چدنها قابلیت ریخته گری عالی آنها است. علت این امر را می¬توان در موارد زیر دانست:
- درجه حرارت ذوب نسبتاً پایین
- سیالیت خوب
- واکنش کم با مواد قالب (وجود کربن و نقطه ذوب پایین علت این امر است)
به سبب این ویژگی قابلیت تولید قطعات پیچیده با استفاده از چدن¬ها وجود دارد.
ویژگی مهم دیگر چدنها وجود گرافیت آزاد است که در صورت کنترل مناسب بخوبی مي‌تواند انقباض ناشی از انجماد «Solidification shrinkage» را جبران نماید.
سومین ویژگی چدنها صرفه اقتصادی آنهاست. علت این امر ارزان بودن مواد اولیه، تهیه کردن مذاب در اغلب کوره های ریخته گری و بالا بودن راندمان ریخته گری است.
چهارمین ویژگی آن مناسب بودن خواص فیزیکی مکانیکی بدلیل وجود دو عنصر کربن و سیلسیم است. از جمله این موارد قابلیت جذب ارتعاش و صدا «Damping capacity» است. به سبب حضور گرافیت آزاد- به خصوص وجود گرافیت ورقه¬ای- این آلیاژ دامنه ارتعاشات موجود را کوتاه نموده و اصطلاحاً آنها را میرا می¬کند. از خواص دیگر این آلیاژها می¬توان به مقاومت سایشی مناسب، مقاومت خوردگی مطلوب و مقاومت خستگی اشاره نمود.
البته یک چدن کمتر مي‌تواند تمام خواص فوق را داشته باشد. با تمام نکات مثبتی که در بالا به آنها اشاره شد عدم داشتن انعطاف و کارپذیری (Workability) از جنبه های منفی این آلیاژ است که در نتیجه وجود کربن و سیلسیم بوجود مي‌آید.
و.....

فهرست مطالب پروژه :
چدنها
تقسیم بندی چدنها
چدن سفید
چدن مالیبل
چدن خاکستری
چدن نشکن «Ductile iron»
چدن با گرافیت فشرده «Compacted Graphict castion»
چدن های پرآلیاژ «High Alloy cast iron»
ساختمان زمینه چدنها
اجزاء ساختار چدنها
ویژگیها
سیستم Fe-C
عناصر موجود در چدن
انجماد «Solidefication»
تشخیص حساسیت چدن به سرعت سرد کردن در کارخانه
آزمایش گوه
* بر اساس تقسیم بندی A-274
انواع گرافیت لایه ای
تلقیح مواد جوانه زا
جمع بندی مطالب
تولید چدن خاکستری: «Gray cast Iron production»
کنترل کیفیت Quality control:
آزمون کارگاهی
آزمونهای آزمایشگاهی
آزمونهای شیمیایی
آزمونهای مکانیکی
دسته بندی چدنهای خاکستری «Gray cast Iron classification»
میله آزمایشی «Test Bar»
تأثیر کربن معادل بر استحکام کششی چدنها
روشهای ریخته گری چدن خاکستری
مواد افزودنی به مخلوط ماسه قالبگیری برای ریخته گری چدن خاکستری
بازیابی ماسه
قالبهای ماسه ای
مشخصات عملیات چدن در کوره کوپل
انواع کوره کوپل
کوره های روربراتوری Reverberatory furnaces
کوره بوته‌اي Crucible furnace
کوره های الکتریکی «Electrical furnace»
عوامل مؤثر بر انتخاب کوره
آزمایش سیالیت: Fluidity Test
عوامل مؤثر بر سیالیت
جوانه زاها «Nacleant»
فروسیلسیم
محاسبه شارژ
روش محاسبه شارژ
خواص فیزیکی- مکانیکی Physical-mechanical proportion
استحکام فشاری «Compressive Slrength»
عملیات حرارتی چدن خاکستری «Heat treatment»
اهداف
چدن با گرافیت فشرده «Compacted Graphite iron»
نمونه‌اي از آلیاژ مصرفی
نمونه آنالیز چدن خاکستری با کلاس 30
مشخصات فيزيكي و مكانيكي چدن با گرافيت فشرده
چدن چكش خوار "Malleable Iron"
عوامل موثر بر سفيد شدن قطعه
مرحله عمليات حرارتي قطعه
عوامل موثر بر جوانه زني گرافيت
كنترل تعداد كره هاي گرافيتي
مكانيزم كلوخه اي شدن C
عوامل موثر بر گرافيت زايي مرحله اول
دومين مرحله گرافيت زايي
ساختار چدنهاي ماليبل
مثال: روش توليد چدن ماليبل پرليتي
نكات مهم در توليد چدن ماليبل
چدنهاي آلياژي: Alloy cast Iron
گروه اول: Abrasion resistance cast Iron
گروه دوم Corrosion-resistance cast Iron
چدن مقاوم در برابر حرارت بالا: Heat-Resistance cast Iron
چدن با گرافيت كروي يا چدن داكتيل: Spherodal Graphite cast Iron, Ductile Iron
مراحل توليد چدن نشکن
گوگردزدايي «Desulfusizing»
روشهاي كروي كردن گرافيت
- روشهاي افزودن منيزيم به مذاب در توليد چدن نشكن
1- روش بوته سرباز (روش ته بوته اي)
2- اصلاح سازي در بوته بسته
3- روش فرو بردن
معايب
4-روش راكتور چرخان
معايب
5-روش تزريقي
6-روش توپي متخلخل
7- روش بوته تحت فشار
معايب
8- روش افزودن منيزيم در راهگاه قالب
زوال يابي اثري مواد كروي كننده منيزيم
روشهاي كنترل
- اثر درجه حرارت مذاب به اتلاف و بي‌اثري منيزيم
افزودن مواد جوانه‌زا
روش‌هاي افزودن مواد جوانه‌زا
زمان افزودن مواد جوانه‌زا
اثر درجه حرارت
استانداردهاي چدن داكتيل
انتخاب تركيب شيميايي
تئوري‌هاي تشكيل گرافيت كروي
1- تئوري رشد گرافيت كروي از آستنيت
2- تئوري انرژي سطحي
3- تئوري رشد گرافيتي روي هسته‌هاي به وجود آمده در مذاب
4- تئوري شاخه زدن دندريت‌هاي گرافيت در حال رشد
5- تئوري حباب يا مرز فاز
مراحل تشكيل گرافيت كروي در تئوري تشكيل حباب
6- تئوري تحت انجماد
7- تئوري جذب سطحي
طراحي سيستم راهگاهي و تغذيه گذاري چدن‌ها
اجزاي سيستم راهگاهي
سرعت جريان مذاب در راهگاه فرعي
نسبت‌هاي راهگاهي
قوانين مكانيك سيالات
عوامل مؤثر بر نوع جريان
طراحي ريخته‌گري و سيستم راهگاهي
مراحل طراحي سيستم راهگاهي
1- تعيين نوع سيستم راهگاه‌ها براي ريخته‌گري قطعات چدني
2- محاسبه زمان ذوب‌ريزي
- روش‌هاي تعيين زمان بارريزي
سيستم غيرفشاري
نحوه جلوگيري از ناخالصي‌
مراحل عملي سيستم راهگاهي فشاري
مراحل عملي سيستم راهگاهي غيرفشاري
تغذيه‌گذاري در قطعات چدني

روش‌هاي تغذيه‌گذاري در قطعات چدني
دسته:

پروژه ریخته گری آلیاژهای آهنی و چدن ها

خرید آنلاین